Bjarne Pipes

Dānijā lielāko un respektablāko pīpju ražotni Bjarne Pipes dibinājis Bjerns Nīlsens (Bjarne Nielsen), kurš pēc maģistra grāda iegūšanas Kopenhāgenas universitātē un lieliskas karjeras Dānijas Ārlietu dienestā 1973. gadā izveidojis pats savu kompāniju. Šobrīd uzņēmums iekarojis teicamu reputāciju arī pasaulē un ir viens no lielākajiem pīpju eksportētājiem uz ASV. Ikviena še ražotā pīpe ir simtprocentīgs prasmīgu meistaru roku darināts oriģināldarbs, tālab te neeksistē nedz katalogu princips, nedz modeļu numerācija. Pat gadījumos, ja pircējs vēlas kādu no eksemplāriem kopēt, līdzība ar oriģinālu nepārsniedz 95 %.

Viens no Bjarne Pipes popularitāti veicinošajiem faktoriem ir šī uzņēmuma praktizētā saprātīgo cenu politika.